Aktualności

Rozpoczęto proces akredytacji Firmy Bautherm

Postęp procesu weryfikacji:

16.12.2020 – Planowana weryfikacja wykonanych instalacji – Okolice Rzeszowa.

 

Długość zamontowanych przewodów 100%
Posiadana galeria 60%
Posiadane doświadczenie 100%
Weryfikacja instalacji 0%