Aktualności

Rozpoczęto proces akredytacji Firmy Venthouse

Postęp procesu weryfikacji:

06.11.2020 – Pozytywna ocena instalacji – inwestycja w Izabelinie.
25.11.2020 – Pozytywna ocena instalacji – inwestycja w Warszawie.
27.11.2020 – Zakończono proces akredytacji z wynikiem: POZYTYWNYM!
03.12.2020 – Przekazanie certyfikatu akredytacji.

 

Długość zamontowanych przewodów 100%
Posiadana galeria 100%
Posiadane doświadczenie 100%
Weryfikacja instalacji 100%

 

Weryfikacja przez naszych przedstawicieli przebiegła pomyślnie. Inwestycja w Izabelinie.

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja w Izabelinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodność z projektem została potwierdzona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykonania instalacji użyto wysokiej jakości komponentów.

 

Więcej zdjęć znajduje się w galerii.