ZWROTY

Czas na odstąpienie od umowy to 14 dni

Koszt zwrotu
Zwrot na własny koszt – zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.

Adres do zwrotu:

Air-green Agnieszka Burakowska
Kopijników 67B
03-274 Warszawa

Jak zwrócić?

  • Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  • W przypadku gdy sprzedawca poniósł już uzasadnione koszty w związku z tym, że zaczął wykonywać umowę, konsument jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
  • Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Airgreen Agnieszka Burakowska, Modlińska 186D, 05-135 Wieliszew.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

O sprzedającym

REKLAMACJE

Czas na reklamację z tytułu rękojmi 2 lata

Adres do reklamacji:

Airgreen Agnieszka Burakowska
Modlińska 186D

05-135 Wieliszew

Dodatkowe informacje

  • Reklamacje dotyczące zakupionego u nas towaru należy składać pod adresem biuro@airgreen.pl lub w formie pisemnej na adres Airgreen Agnieszka Burakowska, Modlińska 186D, 05-135 Wieliszew.
  • Sprzedawca reklamacje rozpatruję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
  • Sklep Internetowy nie udziela na sprzedawane produkty gwarancji wykraczającej poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie.