WYCENA ELEMENTÓW INSTALCJI

Projekt wentylacji do 4 dni roboczych

Dobór odpowiedniego rekuperatora jest bardzo ważny i pozwala na optymalne działanie systemu wentylacji mechanicznej.

W zależności od ilości mieszkańców oraz liczby i przeznaczenia pomieszczeń dobieramy poszczególne elementy instalacji indywidualnie, tak aby bilans zapotrzebowania powietrza był jak najbardziej dopasowany do potrzeb inwestora.

Projekt wraz z wyceną przekazywany jest drogą elektroniczną w formacie pdf, do otworzenia którego wymagany jest program Adobe Reader.

Projekt nie zawiera pieczęci i nie jest prawnie zatwierdzony do przedstawienia w Urzędzie Państwowym. Jest to projekt poglądowy,
służący do przygotowania wyceny instalacji i jej poprawnego montażu.

W cenie projektu zawiera się:

 • bilans zapotrzebowania powietrza
 • szkice przedstawiające koncepcję prowadzenia instalacji
 • umiejscowienia rekuperatora, czerpni i wyrzutni, rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych
 • wycenę instalacji

O kosztach ewentualnych poprawek, nie wynikających z naszej winy, decyduje PROJEKTANT, zgodnie z obowiązującym cennikiem poprawek dostępnym w sklepie.

Aby otrzymać projekt postępuj zgodnie z instrukcją:

Prace rozpoczynają się po dostarczeniu niezbędnych plików i opłaceniu projektu w naszym sklepie.

PODAJ INFORMACJĘ NIEZBĘDNE DO WYCENY

  Etap realizacji inwestycji:*

  Rodzaj ogrzewania:*

  Prowadzenie przewodów do wentylacji I kondygnacji:*

  Prowadzenie przewodów do wentylacji II kondygnacji:

  Prowadzenie przewodów do wentylacji III kondygnacji:

  Czy połacie dachowe będą ocieplone do kalenicy:
  TAKNIE

  Ilość stałych użytkowników budynku:*

  Umiejscowienie centrali:*

  Z której ze stron świata jest wejście do budynku:*

  ZAŁĄCZ POSIADANE RZUTY I PRZEKROJE WSZYSTKICH KONDYGNACJI I/LUB WPISZ NAZWĘ GOTOWEGO PROJEKTU

  Nazwa gotowego projektu(opcjonalnie):

  OPISZ ZMIANY ROZKŁADU POMIESZCZEŃ LUB ICH PRZEZNACZENIA

  DANE KONTAKTOWE