Akredytacja air green

Postęp procesu weryfikacji:

16.12.2020 – Planowana weryfikacja wykonanych instalacji – Okolice Rzeszowa.
18.12.2020 – Pozytywna ocena instalacji – Okolice Rzeszowa.
23.12.2020 – Zakończono proces akredytacji z wynikiem: POZYTYWNYM!
28.12.2020 – Przekazanie certyfikatu akredytacji.

 

Długość zamontowanych przewodów 100%
Posiadana galeria 100%
Posiadane doświadczenie 100%
Weryfikacja instalacji 100%

 

Weryfikacje obu instalacji przebiegły pomyślnie.

 

 

 

 

 

Instalacja zgodna z projektem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja punktów osadzenia skrzynek rozprężnych.

 

 

 

 

Więcej zdjęć znajduje się w galerii.