Akredytacja air green

Postęp procesu weryfikacji:

30.10.2020 – Pozytywna ocena instalacji – inwestycja w Nowych Ręczajach.
19.11.2020 – Pozytywna ocena instalacji – inwestycja w Nadarzynie.
20.11.2020 – Zakończono proces akredytacji z wynikiem: POZYTYWNYM!
27.11.2020 – Przekazanie certyfikatu akredytacji.

Długość zamontowanych przewodów 100%
Posiadana galeria 100%
Posiadane doświadczenie 100%
Weryfikacja instalacji 100%

Nasz przedstawiciel był obecny przy zakończeniu prac związanych z instalacją rekuperacji. Inwestycja w okolicach Warszawy a dokładnie w Nowych Ręczajach.

 

 

 

Na początku sprawdzana jest zgodność instalacji z projektem. W tym wypadku wszystko było w jak najlepszym porządku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja wykonana zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielacze wykonane na zamówienie. Spiętrowane przewody zabezpieczone dodatkową warstwą izolacji kauczukowej.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii.

 

 

 

 

 

 

 


Inwestycja w okolicach Warszawy a dokładnie w Nadarzynie. Weryfikacja przebiegła pomyślnie.

 

 

 

 

 

Instalacja okazała się całkowicie zgodna z projektem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznikowe prowadzenie przewodów i ich zabezpieczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebicie przez ścianę zostało bardzo dobrze zabezpieczone i zaizolowane.